Politica de confidentialitate

Prin completarea formularului de contact dupa site-ul cipa-air.ro, utilizatorul își dă în mod expres și neechivoc, consimțământul că datele sale cu caracter personal să fie prelucrate și folosite în viitor de către administratorii site-ului cipa-air.ro și să fie înregistrate în baza de date CIPA-AIR SRL, înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Datele cu caracter personal vor fi colectate numai cu acordul clientului, acestea fiind necesare în următoarele scopuri: contactarea clientului pentru oferte de preturi, pentru trimiterea de e-mail-uri promoționale.

Conform legii 677/2001, clientul are drept de acces, intervenție și opoziție asupra datelor personale pe care le-a comunicat, în mod gratuit, prin simplă completare a unei cereri scrise, semnate și datate.

Noi , CIPA AIR SRL ne obligăm următoarele:

Să încetăm prelucrarea datelor personale a clienților la solicitarea acestora;

Să confirmăm solicitantului dacă prelucrăm sau nu datele personale ale acestuia;

Să protejăm datele personale ale clienților conform dispozițiilor Legii 677/2001.

Clientul poate solicită în scris, o dată pe an, o evidență a modului în care sunt prelucrate datele sale personale.