Politica de confidentialitate

Prin accesarea site-ului nostru https://cipa-air.ro/ ,utilizatorul își dă în mod expres și neechivoc, consimțământul că datele sale cu caracter personal să fie prelucrate și folosite în viitor de către administratorii site-ului cipa-air.ro și să fie înregistrate în baza de date CIPA AIR SRL, înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Datele cu caracter personal vor fi colectate numai cu acordul clientului, acestea fiind necesare în următoarele scopuri: contactarea clientului pentru rezolvarea unor situații sau pentru oferte de produse, pentru trimiterea de e-mail-uri promoționale.
Conform legii 677/2001, clientul are drept de acces, intervenție și opoziție asupra datelor personale pe care le-a comunicat, în mod gratuit, prin simplă completare a unei cereri scrise, semnate și datate.

Noi , CIPA AIR SRL ne obligăm următoarele:

Să încetăm prelucrarea datelor personale a clienților la solicitarea acestora;
Să confirmăm solicitantului dacă prelucrăm sau nu datele personale ale acestuia;
Să protejăm datele personale ale clienților conform dispozițiilor Legii 677/2001.
Clientul poate solicită în scris, o dată pe an, o evidență a modului în care sunt prelucrate datele sale personale.
Introdu numarul de telefon si te sunam noi in maxim 30 de minute !
Vei primi o oferta personalizata, ideala pentru afacerea ta !
© Copyright Cipa Air.Ro. All Rights Reserved